top of page

Přijďte k volbám 23. a 24. září 

Podpořte naše sdružení

Náš program

Děkujeme, že budete věnovat pár chvilek Vašeho času k přečtení našemu programu. Věříme, že Vás zaujme natolik, abyste naše sdružení podpořili ve volbách. Pokud byste si chtěli stáhnout náš program v elektronické verzi můžete tak učinit ZDE. Na programu jsme spolupracovali společně se sdružením Naše Hraštice - www.nasehrastice.cz

Naše programové priority v kostce

 • výstavba dětského hřiště

 • výstavba chodníků

 • výstavba zpomalovacích prvků

 • oprava a údržba silnic v pasportu obce

 • příprava projektu nové ČOV a její výstavba

 • zdravý rozvoj obce dle schváleného územního plánu

 • nové značení ulic

 • odebírání pitné vody z vlastních zdrojů a dokončeného přivaděče ze Želivky

 • podpora a pomoc našim občanům - možnost odložení plateb za vodné, stočné a odpady

 • podpora výměny neekonomických a neekologických zdrojů vytápění

 • zachování stávajících informačních kanálů v naší obci

 • zřízení dalších moderních informačních kanálů v naší obci 

 • komunální odpad pro seniory nad 65 let zdarma

 • centralizace odpadů, rozšíření otevírací doby sběrného dvora a jeho modernizace

 • společně se starosty okolních obcí chceme zajistit odpovídající dopravní spojení pro naše občany

 • modernizace obecního úřadu

 • rozšíření služeb obecního úřadu 

 • podpora kroužků a aktivit 

 • zajištění moderních interaktivních pomůcek pro děti

 • podpora rozvoje všech spolků a sdružení v obci

 • podpora společenských, sportovních, kulturních a dalších akcí pro děti a dospělé

 • založení obecního kalendáře, kde budou k naleznutí všechny plánované obecní, kulturní a sportovní akce všech spolků a obce, jednání zastupitelstva a všechny důležité informace z naší obce

 • plnohodnotná dopravní obslužnost 

Samospráva obce, doprava a veřejné komunikace

Z důvodu nedostatečné infrastruktury v obci nebudeme podporovat další masivní rozrůstání obce. V naší obci jsou místa, které se díky neustálému nárůstu dopravy stávají zdraví i životu nebezpečné a cítíme velkou povinnost tuto situaci řešit.

 • Nejsme pro další živelné rozrůstání zastavěného území obce, musíme nejdříve vyřešit dostatečnou infrastrukturu (cesty, volnočasová místa) obce

 • Začneme s výstavbou chodníků podél hlavní silnice, tak abychom zvýšili bezpečnost všech účastníků provozu

 • Budeme pokračovat v rekonstrukci a opravách komunikací, které jsou v nevyhovujícím stavu, a to zejména v nových zástavbách

 • Znovu budeme iniciovat jednání o podmínkách obnovy plnohodnotného vlakového spojení přes naši obec ve směru na Prahu a Dobříš

 • platba poplatků za obecní služby nejenom v hotovosti, ale i moderně přes internet

Pitná voda

V posledních 4 letech se nám podařilo vyřešit nedostatek pitné vody v letních měsících. S ohledem na změny klimatu, které každý z nás cítí na vlastní kůži je pro nás i nadále důležité udržovat kvalitní pitnou vodu z vlastních zdrojů a účelně zadržovat vodu v katastru obce.

 • Zachováme vodovod a kanalizaci v majetku obce.

 • Budeme pokračovat ve výměně vodoměrů s dálkovým odečtem

 • Zvolíme vyvážený mix odběru vody z vlastních zdrojů a z přivaděče „Želivka“ pro to, aby byl dostatek pitné vody za nejnižší možné náklady

Sport, volný čas a spolky

Spokojený občan naší obce je důležitým prvkem celé občanské společnosti. Našim cílem je rozvíjet obec takovým způsobem, abychom podporovali jak kulturní, sportovní či kreativní vývoj našich dětí a podpořili všechny spolky, které vytvářejí tyto hodnoty.

 • Navrhneme a zrealizujeme hřiště pro děti a mládež tak, abychom měli nové místo pro volnočasové aktivity. Chceme vést dialog s občany o jeho budoucí podobě

 • Budeme pokračovat v podpoře místních spolků a jejich společenských, kulturních a sportovních aktivit

Odpadové hospodářství

Aktuálně již naštěstí nevznikají černé skládky domovního odpadu, ale v obci není stále dostatečně dořešeno ukládání a vývoz tříděného odpadu tak, aby v okolí nádob na tento odpad nevznikal nevzhledný nepořádek.

 • Změníme systém ukládání tříděného odpadu, tzn. zavedeme centralizované místo pro ukládání tříděného odpadu, které bude nepřetržitě pod dohledem a pravidelně kontrolováno.

 • Doplníme sběrné koše na psí exkrementy na veřejných prostranstvích zajistíme jejich pravidelný vývoz.

 • Rozšíříme otevírací dobu sběrného dvora

Životní prostředí a údržba v obci

Kvalita životního prostředí významně ovlivňuje zdraví člověka. Je pro nás důležité dýchat čistý vzduch i v zimních měsících a mít čistou a udržovanou obec.

 • Pomůžeme s přípravou podkladů pro získání dotace na výměnu nevyhovujícího kotle na tuhá paliva

 • Dokončíme výstavbu ČOV, tak abychom nebyli závislí na drahém odběru splaškových vod do Nové Vsi pod Pleší

 • Sekání a úklid v obci nejenom před volbami! Budeme pravidelně udržovat obecní zeleň, pravidelně sekat travnaté plochy v obci, tak aby naše obec byla čistá, hezká a reprezentativní

Podpora občanům

Vzhledem k vysokým cenám energií, potravin a dalších výdajů, které zatěžují rozpočty našich občanů, připravujeme postupy jak rodinám i jednotlivcům pomoci v překonání tohoto těžkého období.

 • Umožníme odložení či rozdělení plateb za vodné, stočné a odpady

 • Podpoříme výměny neefektivních a drahých tepelných zdrojů v domácnostech

 • Pro seniory nad 65 let věku odpustíme platbu roční známky za odpady pro jednu odpadni nádobu na směsný odpad

Základní škola a mateřská škola

V zaměření na oblast školství je cílem zlepšení spolupráce místní školy s obcí, a hlavně její vnímání okolím tak, aby se místní škola i školka stala atraktivní pro naše občany i okolní rodiny.

 • Pravidelně budeme finančně podporovat modernizaci učebních pomůcek v naší škole, tak abychom zajistili konkurence schopnost s okolními školami

 • Podpoříme vznik nových kroužků pro širší možnosti aktivit

 • Nadále budeme podporovat fungování školní komise z řad rodičů školy, jako komunikační orgán mezi rodiči, školou a obcí

Komunikace obce

Komunikace s občany naší obce je důležitou součástí veřejné správy. Pro komunikaci s občany je důležité nejenom informovat o rozhodnutí zastupitelstva, dalších důležitých informacích (upozornění na nečekané události a nebezpečí) či novinkách. Ale velmi důležitou vnímáme i zpětnou vazbu potřeb a vůli našich občanů.

 • Budeme pokračovat ve vydávání Hraštických novinek a ponecháme stávající nastavenou komunikaci na občany obce

 • Zavedeme moderní komunikační kanály pro komunikaci s občany, tak abychom dokázali zpracovat připomínky a náměty

Podpořte celé naše sdružení

Volte Změnu pro Hraštici

Přijďte k volbám

Volit můžete v pátek  23. 9.  od 14:00 do 20:00 nebo v sobotu 24. 9. od 8:00 do 14:00

Dejte hlas celému sdružení

Jen tímto způsobem podpoříte všechny kandidáty

Děkujeme

Společně změníme Hraštici k lepšímu

bottom of page